Muziek verbindt!

“Vrede Vriendschap Vrijheid” - een Multi-Cultureel ProjectkoorWelkom op de website van Projectkoor “Vrede Vriendschap Vrijheid”, dat is opgericht om het 75-jarig lustrum van de Bevrijdingsdag op 5 mei 2020, luister bij te zetten.

Het Projectkoor is een initiatief van drie enthousiaste mensen uit Friesland in de regio Lemmer.
Voor een beschrijving van het ontstaan kunt u het beste het bijgevoegde krantenartikel lezen.

Deze website is vooral bedoeld als “Verbinding” tussen de deelnemers van koor en orkest; om allen op de hoogte te houden van de activiteiten, de oefenmiddagen op maandag, en een optreden in het kader van 75 jaar Vrijheid.
Op 13 januari 2020 maakten we een vliegende start: een enorme groep mensen kwam naar de Hege Fonnen en wilde graag aan dit Projectkoor meedoen. Een muzikale groep van 12 mensen werd spontaan gevormd en wel 60 zangers vormden een koor. Vier keer oefenden we en toen…. kwam Corona ! Begin maart moesten we onze oefenmiddagen stopzetten. Alle activiteiten en de hele landelijke viering van 75 jaar Vrijheid werd stilgelegd.

We zijn vast van plan om de muzikale draad op te nemen, verder te oefenen en dan op een ander tijdstip met elkaar op te treden in het kader van de viering 75 jaar Vrijheid. Met de gemeente Fryske Marren houden we contact en hopen dat er dit jaar of volgend jaar een gezamenlijk feestelijk moment mogelijk zal zijn.

Voor nadere informatie en vragen kunt u een mail sturen aan vredevriendschapvrijheid@gmail.com.De initiatiefnemers:
Hanni de Heer (Oosterzee) algehele organisatie
Liesbeth van Leeuwen (Echtenerbrug) algehele organisatie
Ron Overtoom (Lemmer) muzikale coördinatie/