Met steun van

De Kear Van het begin af aan werd het project gesteund door Sociaal Werk De Kear https://www.sociaalwerkdekear.nl

Zij hielpen ons de weg te vinden naar officiële instanties en andere hulpbronnen voor o.a. de zaalhuur, en legden voor ons de eerste kontakten met de Gemeente in verband met de mogelijke subsidie.

Gemeente Half november was er een gesprek met de Gemeente, in Joure.
Het plan wordt een mooi initiatief genoemd. Andere programma’s/activiteiten waarbij eventueel aangesloten zou kunnen worden zijn nog niet bekend bij de gemeente. We krijgen later relevante informatie toegestuurd over contactpersonen of adressen en activiteiten.

Publiciteit Gemeente DFM wil ondersteuning in publiciteit geven zoals in ‘De groot Fryske Marren’ editie december en anderszins.
Er zijn subsidiemogelijkheden. Dit gebeurt op grond van het plan en nog definitief vast te stellen subsidieregels. Wel wordt nu reeds toegestemd met het vastleggen van De Hege Fonnen per 13 januari 2020, op optionele basis. Dit is gebeurd op 18/11/19.
Wij zullen een aangepast plan en flyer/affiche naar de gemeente mailen.

Subsidie De Gemeente verstrekte ons inmiddels een startsubsidie, omdat wij al snel aanloopkosten hadden.
Met dank aan de Gemeente DFM (De Fryske Marren) https://www.defryskemarren.nl

Piano Begin januari laat de directie van Toanhûs (- Muziek, Dans, Theater, Kunst & Design) https://www.toanhus.nl
ons weten dat men de piano in de Hege Fonnen kosteloos aan ons ter beschikking stelt.

Zaalruimte Met dank ontvangen wij ook het aanbod van de beheerder van De Hege Fonnen (www.dehegefonnen.nl) om tegen gereduceerd tarief van een zaal gebruik te mogen maken.
De pachter van het restaurantgedeelte gunt onze zangers en musici voor een gereduceerd tarief iets te drinken bij de repetities.
Het Lemster Palet (www.lemsterpalet.nl)stelt ons een gedeelte van de opslagruimte ter beschikking.

Instrumentjes: Dank ook aan Buitenissig in Oosterzee ( www.buitenissig.nl )voor het uitlenen van een serie muziekinstrumentjes voor de kinderen die bij de repetitie meedoen en graag een actieve rol willen hebben.

Drukwerk: Het drukwerk wordt verzorgd en gesponsored door Drukkerij de Vries uit Echtenerbrug. Link Met dank!

We zijn erg blij met dit soort ondersteuning, het helpt ons enorm.

Geluid: Op 5 mei zelf zal ons optreden door een geluidsinstallatie worden ondersteund door de mensen van Fair Sound (www.fairsound.nl ) uit Witmarsum. Zij zijn bereid dat voor een billijke prijs te doen. Dank!