Projectplan

Dit is de originele tekst van het eerste plan, het gedeelte met de doelstelling van het geheel.

Planbeschrijving 18/11/2019

PLAN: PROJECT MULTICULTIKOOR rond thema “VREDE – VRIENDSCHAP – VRIJHEID”

Toelichting en doelstelling:
In Nederland woont een substantieel aantal vluchtelingen c.q. statushouders uit veel delen van de wereld. Ook in de Friese dorpen heeft een aantal een vaste en veilige plek gevonden w.o. in Lemmer e.o. Om de bekendheid tussen hen en de autochtone bevolking te bevorderen worden diverse vormen van ontmoeting georganiseerd.
Dit plan voorziet in een muzikale ontmoeting waarbij meerdere culturen een projectkoor gaan vormen rond het thema “Vrede – Vriendschap – Vrijheid”. Ook kan daarbij gedacht worden aan dans, voordracht, gedichten.
Door het sámen musiceren/zingen leren we elkaar kennen en komt er op een leuke en creatieve manier verbinding tot stand rond een thema dat iedereen aangaat. Muziek is een taal die iedereen verstaat.
Het projectkoor gaat vanaf januari 2020 ca. 10x oefenen en geeft op of rond 5 mei 2020 een uitvoering. De voorkeur voor de uitvoering is aan te sluiten bij komende of bestaande plannen voor de 5 mei-viering van 2020.